Yoga Nedir

Pek çok farklı çeşidi bulunan yoga, özünde yaşayan bir gelenektir. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkmış, buradan dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. Kelime, Sanskritçe “bağlanmak, bir araya gelmek” anlamlarına gelen “yuj” kökeninden türemiştir. Yoga; zihin, beden ve ruhu uyum içine sokarak, bir araya getirir aslında. Kısaca, “birlik” tir.

Yoga nedir sorusuna cevap olarak, insanın kendi kendini keşfetmesidir diyebiliriz. Aslında, esneme hareketlerinden ya da jimnastikten çok daha fazlasıdır. Yoga; bir hayat biçimidir ve temel hedefi sağlık, huzur ve mutluluğu en üst seviyeye çıkarmaktır.

Yoga Çeşitleri

Pek çok farklı yoga sistemi olmasına rağmen, batı dünyasında en çok bilinen ve uygulanan türü Hatha yogadır. Diğer yoga sistemleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Vinyasa Yoga : Birbiri ile birleşmiş ve bir akış içerisinde gerçekleşen art arda yapılan yoga duruşlarını simgeler.
  • Power Yoga : Kas inşa etme odaklı, daha hızlı ve yüksek yoğunluklu bir uygulamadır.
  • Ashtanga Yoga : Özel bir nefes tekniği ile birlikte uygulanan, bir dizi yoga pozundan meydana gelir.
  • Bikram Yoga : “Sıcak Yoga” olarak da bilinen bu yoga türü, yüksek sıcaklığa kadar ısıtılmış bir odada gerçekleştirilen 26 zorlu poz dizisidir.
  • Iyengar yoga : Vücudunuzu pozisyonlarda uygun şekilde hizalamanıza yardımcı olmak için bloklar, kayışlar ve sandalyeler kullanan yoga türüdür.

Yoganın Bileşenleri

Yoga nedir bahsederken yoga uygulamasının, sadece hareketler ve duruşlardan değil, nefes egzersizleri ve meditasyonun birleşimlerinden oluştuğunu belirtmek zorundayız.

  • Asanalar (Duruşlar) : Geleneksel anlamında, “konforlu, rahat duruş pozisyonu” anlamında gelir. Hatha Yoga’daki fiziksel duruş hareketlerini ifade eder. Asanalar, vücudu sağlıklı tutarken, esnekliğini arttırır. Yoga disiplininde, sağlıklı bir vücudun, ruha açılan en önemli birinci basamak olduğuna inanılır.
  • Prayanama (Nefes egzersizleri): Nefes, yoganın hayati bir diğer bileşenidir. Doğru nefes egzersizleri olmadan, ruhani bir olgunluğa erişilemeyeceğine inanılır. Nefes; fiziksel, zihinsel ve enerji dünyalarını birbirine bağlayan bir ip gibi görülür.
  • Meditasyon : Bu teknik, zihni sakinleştirmeye yönelir ve bu şekilde kişiyi dönüştürücü bir bilinç haline ulaştırmayı hedefler. Meditasyon ile zihin temizlenir, duygular dinginleşir.
  • Çakralar : Nefesin vücutta dolaştığı gizli enerji kanalları ve bağlantı noktalarıdır. 7 temel çakra vardır ve bunlar kuyruk sokumundan başın tepesine kadar uzanırlar. Her biri, belirli ruh halleri ve duygular ile bağdaştırılır.
  • Ayurveda Doşaları : Ayurveda, Hindistan geleneksel tıbbı olan bir yaşam bilgisidir. Evrenin; hava, eter, ateş, toprak ve su olmak üzere beş öğeden oluştuğuna ve bu öğelerin kendilerini Vata, Pitta ve Kapha denilen 3 doşada, yani enerjide ifade ettiğine inanılır. Vata doşası hava ve eter, Pitta doşası ateş, Kapha doşası ise toprak ve su öğelerinin bir ifadesidir.

Yoga nedir sorusuna kısa ve sade bir dil ile yanıt vermeye çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi almak için siz de yoga hakkında basılan pek çok kitaptan faydalanabilir ya da internet üzerinden tanıtıcı videolar izleyebilirsiniz.